Какво е Пракрути в Аюрведа?

Пракрути е понятие в Аюрведа, което отразява човешката същност или природа.

Пракути обяснява същността на всеки отделен човек, която е зададена по рождение и е уникална.

Без да сравнява хората, защото за Аюрведа всеки е божествено творение, Пракрути обяснява различията между тях.

Prakruti
Видими разлики – физически, психически, в умствената дейност – има дори между хора, развивали се при едни и същи обстоятелства, традиции и култура.

Тези различия Аюрведа възприема като нормални състояния, които се обясняват чрез Дошите и типичните за тях общи черти на характера:
• Вата са емоционални и чувствителни, но често непостоянни;
• Пита са прагматици, обикновено са пробивни и лесно “се палят”;
• Кафа са по-спокойни, по-бавни и склонни към инертност.

Нито едно от тези качества Аюрведа не определя като добро или лошо – те са просто различни дадености.

Така пракрути всъщност е цялостна концепция за самоосъзнаване на индивидуалните особености като нещо уникално и определящо потребностите ни.

Това има пряко отношение към насоките за начина на живот и поддържането на здравето като единство на тяло, психика и мисловна дейност.

Самоопознаване и развитие – основна цел на пракрути

Пракрути е концепция, която има за цел самоосъзнаване и самоопознаване чрез самонаблюдение на процесите в тялото.

Това помага за приспособяване към промените в околната среда и поддържане на баланса с природните процеси, цикли и енергии, които са в основата на човешкото здраве.

Самоосъзнаването е предпоставка човек да извърви пътя си и да стигне до Мокша – висша степен на съзнанието, при която се реализира Божественото начало.

И обратно – ако човек не осъзнава същността си, той допуска грешки в начина си на живот, а те водят до виркрути – нарушаване на равновесията в пракрути.

От там започват и различните заболявания – на тялото и на духа – които взаимно си влияят.

Ayurvedic Products
Насоките за следване на зададеното от природата пракрути включват:
Подходящо поведение при смяната на сезоните.
Следване на денонощните природни цикли.
Цялостен дневен режим – лична хигиена, работа, почивка, духовни дейности и сън.
Подходящите храни и начинът на хранене, служещи за превенция на заболявания.

Човек не просто трябва да разбере личното си енергийно състояние пракрути, той трябва да го осъзнае.

Тогава получава мотивация, включително да се мобилизира при наложило се лечение.

Какви категории пракрути има?

При пракрути се отчитат различни значими фактори.

Сред основните са универсалните енергии, от които се изгражда, разрушава или преобразува всичко във Вселената, съобразно зададения всеобщ баланс.

На тази основа може да се говори за пет категории според това кой елемент има доминиращо влияние в тялото:

• При Прутви това е Земя;
• Джала отговаря на Вода;
• Ваю съответства на елемента Въздух;
• При силна доминация на елемента Етър, имаме Акаш,
• А Агни – ако преобладава елементът Огън с неговите качества.

Ако за отправна точка вземем Дошите, различните пракрути са според доминиращите енергии в тялото.

Doshas

Както е известно, те са основно три – Вата, Пита и Кафа, което определя и едноименните пракрути, но могат да доминират и две от енергиите.

Тогава пракрути също е според съответната доша, определена от дадената комбинация Вата- Пита, Пита-Вата, Вата-Кафа, Кафа-Вата и т.т. Има и вариант за повлияване и от трите типа енергии.

Поддържането на пракрути е от решаващо значение за здравето

Определянето на пракрути на дадения човек е от възлово значение за неговото здраве.

На база пракрути като състояние на енергиен баланс в организма, се определят:

• Телесния тип
• По-силните и по-уязвимите части на тялото
• Предразположение към определени заболявания
• Темперамент и нагласи
• Вредни и полезни храни
• Начин на хранене
• Подходящи и неподходящи лекарствени средства и т.н.

Така всъщност се определя полезния за човека начин на живот, който да го предпази от болести.

Sunshine

Обикновено заради условията и начина на живот, пракрути не се запазва в абсолютно чист вид.
Затова има и определение “викрити” – текущо състояние на енергийните баланси.

Това, което следва като процес, е:
• Ако при викрити се получи значително нарушаване на природно зададените равновесия, се стига до неестествено състояние и объркване на функциите на различни органи в тялото.
• Тъй като органите са свързани във взаимозависими системи – нарушаването на функциите им води до заболяване на целия организъм.
• Затова целта е текущото състояние – викрити – да се приближава максимално близо до идеалния модел пракрути за дадения човек.

• Най-добрият вариант е пракути и викрити да се уеднаквят – така се постига идеално здраве и активност до преклони години. За аюрведите активният 120-годишен живот е реално постижим.
• Затова е необходимо човек да познава природно зададения му телесен тип и да съобрази начина си на живот с него.

Според Аюрведа, заболяванията възникват именно заради нарушен баланс на Дошите – увеличението на една за сметка на друга или другите.

Ако се познава пракрути, ще може да се възвърне нормалния баланс в тялото, ще могат да се предвидят уязвимосттите на организма и човек ще може се предпазва от тях.

Определяне на пракрути

За сигурното и точно определяне на пракрути е най-добре да се потърси аюрведа специалист.

Първо, защото трябва да се систематизират и съпоставят множество признаци за различните комбинации.
И второ – защото неопитен човек лесно би се подвел по текущи характеристики на викрити, които също трябва да се отчитат.

Има някои по-характерни белези, които могат да подобрят разбирането за основните видове пракрути.

Sunset

Вата пракрути

• При Вата пракрути тялото е тънко, а ръстът е или доста висок, или сравнително нисък.
• Костите и пръстите също са тънки и леки, тънка е и шията.
• Челото е тясно, а кожата е сравнително тъмна – като със слънчев загар.
• Косата е суха, твърда и тъмна, особено в детството – на къдрици.
• При напълняване мастните депа се съсредоточват в талията.
• Всички тези белези са характерни още от детската възраст.

Пита пракрути

• При Пита пракрути тялото е добре сложено, без да е едро – по-скоро средно, може да се определи като атлетично.
• Костите, пръстите и вратът също могат да се определят като “средни”.
• Натрупването на килограми се разпределя равномерно по тялото.
• Кожата е сравнително свела, често има лунички, уязвима е на слънце.
• Косата е светла и тънка, в детската възраст – подчертано руса.

Кафа пракрути

• Човек с Кафа пракрути е едър, дори пълен, с масивни челюсти и дебел врат.
• Челото е широко, костите са плътни и тежки, а пръстите – сравнително къси.
• Мастните натрупвания са предимно в областта на бедрата.
• Тенът на кожата е равномерен.
• Косата е плътна, тежка и вълнообразна, особено в детските години, за които е характерна и пълнотата.
По принцип, хората трудно са обективни в преценките за себе си.

Затова, ако все пак решите да се ориентирате за състоянието си пракрути без специализирана помощ, е добре да потърсите мнението на близки и приятели, които ви познават добре.

Тук може да резервирате в Аюрведа клиник София