Правила и условия

Уважаеми потребители,
преди да разгледате нашия сайт, моля прочетете внимателно и се запознайте с настоящите правила и общи условия.
Посещението на сайта ни, както и ползването на информацията поместена в него, означава автоматично, че сте прочели, запознали сте се разбирате и приемате настоящите правила и общи условия.

Съветваме ви периодично да проверявате настоящите правила и общи условия, тъй като е възможно да настъпят изменения.

Длъжни сме да ви предупредим, че всяко нарушение на тези правила и общи условия, води до прекратяване на правото ви за използването му.

Медицинска информация

Сайтът на Аюрведа клиник София няма за цел и не предоставя медицински консултации.

Съдържанието на сайта ни в това число, но не само: графики, картини, текстове, статии, коментари и други файлове, налични на сайта или достъпни чрез него, представляват и могат да бъдат ползвани само с информационна цел.

Получената чрез настоящия сайт информация не може да замества медицинските съвети, дадени ви от вашия лекуващ лекар и не представлява диагноза или съвет за лечение на здравословни проблеми.

В никакъв случай не ви съветваме да пренебрегвате медицинските съвети, дадени ви от вашия лекуващ лекар, както и да променяте курса си на лечение въз основа на информация получена чрез нашия сайт.

С посещението на този сайт не възникват каквито и да било правоотношения между доставчик на здравни услуги и пациент, както и не създава облигационно задължение Аюрведа клиник София да осъществява обратна връзка с потребителите на сайта и да следи тяхното състояние.

Приложимо право

Аюрведа клиник София спазва задълженията си за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

По отношение на сайта и поместената в него информация ще следва да се прилага правото на Република България и регламентите на ЕС, намиращи пряко приложени.

Посредством публикацията на каквато и да е информация на нашия сайт, същата незабавно става обект на наше авторско право.

С посещението на нашия сайт, Вие автоматично се задължавате да не:

 • Осъществявате нерегламентиран достъп и да не правите каквито и да било опити за достъп до области на сайта на Аюрведа клиник София, достъпни само за администраторите на сайта.
 • Използвате каквито и да било софтуер, устройства, и/или рутинни инструменти, с цел да попречите на нормалната работа на сайта, както и да внасяте каквато и да било неоторизирана информация на него.
 • Качвате като коментари и по какъвто и да е друг начин материали, статии и други текстове, които нарушават правото на интелектуална собственост на трета страна.
 • Споделяте каквито и да било материали, които могат да бъдат характеризирани като, но не само: клеветнически; обидни; нецензурни; заплашващи; осъществяващи тормоз спрямо трети лица; изнудващи и/или злоупотребяващи с лична поверителна информация; расистки, етично или сексуално омразни или обидни материали на етническа или верска или друга основа.

Аюрведа клиник София си запазва правото да изтрие и предотврати чрез всички законоустановени методи и мерки вашата активност, представляваща нарушение на споменатите в т. 1-4 ограничения и забрани.

Всеки посетител е длъжен да обезщети Аюрведа клиник София срещу всякакви щети, административни санкции, загуби, съдебни решения, разходи или разноски (включително за адвокатско възнаграждение в размера на минимално установеното за страната), произтичащи от искове на трети страни по повод материалите, които сте публикували.

Авторски права и търговски марки

Всички запазени марки, лого или защитени с авторски права материали, поместени в нашия уебсайт, са собственост на Аюрведа клиник София.

Строго забранено е възпроизвеждане на какъвъто и да е текст, изображения, графики, звукови файлове, анимационни файлове или видеофайлове, които се появяват на тези страници, освен ако не бъде получено предварително писмено разрешение Аюрведа клиник София

Аюрведа клиник София е запазена тървска марка вписана в Патентно Ведомство на република българия.

Ограничена отговорност

Аюрведа клиник София не предоставя никаква гаранция, изрична или подразбираща се, включително гаранция за точност, пълнота или навременност относно информацията или изгледите, налични на или чрез този сайт, и не трябва да приемате, че такава информация е точна, пълна или актуална.

Аюрведа клиник София не носи отговорност пред вас или някого другиго по какъвто и да е начин за всяка загуба, иск или вреди, причинени изцяло или частично от Аюрведа клиник София, свързани с предоставяне или използване на която и да е информация на или чрез този сайт.

Аюрведа клиник София не гарантира и не прави никакви изявления относно работата на този сайт, използването, валидността, точността или надеждността или резултатите от използването на материалите на този сайт или на други сайтове, свързани с този сайт.

Аюрведа клиник София не дава никаква гаранция, че материалите, налични за изтегляне от нашия сайт, ако има такива, няма да бъдат заразени с вируси, троянски коне или друг код, който проявява свойства, опасни за ващата компютърна система.

Аюрведа клиник София не гарантира, че сайтът, софтуерът, материалите, продуктите или услугите ще бъдат непрекъснати или без грешки или че ще бъдат поправени всички дефекти в този сайт, софтуер, материали, продукти или услуги.

С посещението на нашия сайт, вие автоматично се съгласявате, че поради безплатния характер на поместената в сайта ни информация, Аюрведа клиник София няма да бъде отговорен пред вас за каквито и да било щети, които може да възникнат в резултат на използването на сайта или други уебсайтове, чиито връзки сапоместени на нашия сайт. Използването на нашия сайт е изцяло на риск на посетителя.

Връзки към други уеб сайтове

Настоящия сайт предоставя неограничено право да създадете „хипертекст“ връзки, при условие че тази връзка е към началната страница на сайта и не изобразява Аюрведа клиник София или някой от нашите услуги с фалшиво, подвеждащо и/или невярно съдържание.

Това ограничено право може да бъде оттеглено по всяко време по някаква причина. Не можете да използвате рамкиращи техники, които да приложат търговска марка, лого или търговско име или друга собствена информация, включително изображения, намерени в сайта, съдържанието на който и да е текст или оформлението на всяка страница или всяка форма, съдържаща се на страница.

Сайтът ни съдържа електронни връзки чрез мрежата към различни уебсайтове, които са собственост на трети страни, както и други доставчици на здравна информация, партньори и спонсори. Тези връзки са достъпни изцяло по ваш избор и са направени за ваше улснение, за да ви позволят да разширите допълнително вашата информация.

Аюрведа клиник София старателно подбира сайтовете, към които препраща. Разчитаме само на достовертни източници на допълнителна информация. Следва да имате предвид, че използването на други уебсайтове е изцяло на ваш собствен риск.

Бисквитки

Нашия уебсайт използва така наречените „бисквитки“.

Следва да ви информираме и уверим, че „Бисквитките“ не причиняват щети на вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките ни позволяват да направим нашия сайт по-близък до нуждите на всеки посетител.

“Бисквитките” са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта https://ayurvedasofia.bg.

Имате право да откажете “бисквитките” (моля, вижте помощния файл на вашия браузър за информация относно това), но отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта https://ayurvedasofia.bg или да го направите нефункциониращ.

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, настоящото съобщение и приложенията му са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не могат да бъдат използвани като доказателство.

Google анализ

Google Анализ използва „бисквитки“ – текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализират използването на уебсайта.

Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт (включително IP адресът ви), се изпраща и съхранява на сървър на Google в САЩ само и единствено за целите на статистиката и анализа

Данни за фирмата

АЮРВЕДА ДЪЛГОЛЕТИЕ ООД

 1. ЕИК: 203371742
 2. Адрес по регистрация: гр. Банско, ул. Кир Благо Тодев 4-10
 3. Адрес на обекта: гр. София, бул. Янко Сакъзов 30
 4. МОЛ: Мария Говедарева

  Телефони

  Имейл за връзка