Клиника за природосъобразно лечение на всички болести

iconiconprice_consultation

Какво е Пракрути?

Пракрути е понятие в Аюрведа, което отразява човешката същност, природа. Тук трябва обаче да се направи важно уточнение -  Пракрути визира същността на всеки отделен човек, която е зададена по рождение и е уникална. Без да сравнява хората, защото за Аюрведа всеки е божествено творение, Пракрути обяснява различията между тях.

Елементите в Аюрведа | Ayurvedasofia.bg

А видими разлики - физически, психически, в умствената дейност - има дори между хора, развивали се при едни и същи обстоятелства, традиции, култура и т.н. - например между децата във всяко семейство и дори между близнаците.

Тези различия Аюрведа възприема като нормални състояния на определени самодостатъчни дадености. Ако вземем например Дошите, за всяка си има някои по-общи общи черти на характера.

Вата са емоционални, чувствителни, но често непостоянни; Пита са прагматици, обикновено са пробивни, лесно "се палят"; Капа са по-спокойни, по-бавни, склонни са към инертност.

Нито едно от тези качества Аюрведа не определя нито като добре, нито зле - те са просто дадености. Същото важи и за някои особености във връзка с външните въздействия. Вата не се чувстват комфортно на студ, а Пита обичат зимата, но тази разлика не означава "по-добре" или "по-зле", тя е просто даденост.

Това е така, защото за Аюрведа всеки човек е проява на Божествена промисъл, заложена още преди раждането му. Поради което пък Пракрути включва не само "предопределената даденост за живота" на всеки човек, но и състоянието преди създаването му. Уникалната даденост за живота включва и определеното енергийно съотношение в тялото, и съответно Дошата, и самосъзнанието, и самонаблюдението, и развитието.

Така пракрути е всъщност цялостна концепция за самоосъзнаване на индивидуалните ни особености като нещо уникално, потребностите ни във връзка с тези особености и адаптацията ни към външните въздействия. Това има пряко отношение към насоките за начина на живот и поддържането на оптимално здраве като единство на тяло, психика и мисловна дейност.

Самоопознаване и развитие - основна цел на пракрути

Както споменахме, пракрути е понятие, включващо различни аспекти на индивидуалната човешка природа като енергийно състояние на определени равновесия. Но също така е и концепция, защото има цел - самоосъзнаване и самоопознаване чрез самонаблюдение на процесите в тялото. Това помага за приспособяване към промените в околната среда, поддържане на връзката и баланса с природните процеси, цикли и енергии, които са в основата на човешкото здраве.

Монах медитира с Аюрведа | Ayurvedasofia.bg

Самоосъзнаването е и важна предпоставка човек да извърви пътя си, и да стигне до Мокша  - висшата степен на съзнанието, при която се освобождаваш от материалното и реализираш  Божественото начало  в себе си.

И обратно - ако човек не осъзнава същността си и какво е необходимо за нея, лесно допуска грешки в начина си на живот, а те водят до виркрути - нарушаване на равновесията в пракрути. От там започват и различните заболявания - и на тялото, и на духа, които взаимно си влияят.

Насоките за следване на зададеното от природата пракрути включват както съобразяване със смяната на сезоните, така и следване на денонощните природни цикли, с които да се съобрази цялостният дневен режим - лична хигиена, работа, почивка, духовни дейности, сън.

Тук отделно трябва да се споменат храните и начинът на хранене, защото грешките при тях са основни причини за боледуванията. Следването на пракрути има и превантивна роля - сред основните положения при Аюрведа е, че предпазването е по-добро от лечението на заболяванията.

Човек не просто трябва да разбере личното си енергийно състояние пракрути, той трябва да го осъзнае. Тогава получава мотивация, включително да се мобилизира при наложило се лечение.

Както е известно, Аюрведа отдава голямо значение на активността на пациента като позитивна нагласа, вяра в излекуването, мисъл, насочена към лечебния процес, точното спазване на предписанията. Дори има израз, че той трябва да е като част от лекуващия екип.

Какви категории пракрути има?

Пракрути е концептуално понятие при Аюрведа за природата на дадения човек, определяща цялостния му живот. Това включва физиология, емоции, мисъл. Тя определя характера му, вкусовете му, кое е полезно и кое е вредно специално за него, дори предразположението му към конкретни болести. Затова при  пракрути се отчитат различни значими фактори.

Огън и Вода в Аюрведа | Ayurvedasofia.bg

Сред основните са универсалните енергии, от които се изгражда, разрушава или преобразува всичко във Вселената, съобразно зададения всеобщ баланс. На тази основа може да се говори за пет категории според това кой елемент има доминиращо влияние в тялото. При Прутви това е ЗемяДжала отговаря на ВодаВаю съответства на елемента Въздух; при силна доминация на елемента Етър, имаме Акаш, а Агни - ако преобладава елементът Огън с неговите качества.

Ако за отправна точка вземем Дошите, различните пракрути са според доминиращите енергии в тялото. Както е известно, те са основно три - Вата, Пита и Кафа, което определя и едноименните пракрути, но могат да доминират и две от енергиите.  Тогава пракрути също е според съответната доша, определена от дадената комбинация Вата- Пита, Пита-Вата, Вата-Кафа, Кафа-Вата и т.т. Има и вариант за повлияване и от трите типа енергии.

Има и категории според трите гуни на съзнанието, които са свързани с механизмите на психиката и ума. Това са три свойства, качества на разума. Според тях говорим за Сатва, при което човек е с уравновесен, спокоен дух /шанта/; за Раджа - неспокойствиепревъзбуденост /гхора/ и тамас, при което хората са унили, свързва се с невежество и дори оглупяване /мудха/. Смята се, че  за пракрути гуните са първостепенни елементи.

Все пак пракрути се определя основно на база видовете Доши, като не бива да се забравя, че всяка от тях зависи от заложената при раждането на човека комбинация на петте елемента на Сътворението. Така се говори за три типа природна същност -  пракрути Вата, Пита пракрути и  пракрути Кафа.

Поддържането на пракрути - от решаващо значение за здравето

Определянето на пракрути на дадения човек - неговата природна същност, е от възлово значение за неговото здраве. На база пракрути като състояние на енергиен баланс в организма, се определят телесния му тип, по-силните и по-уязвимите части на тялото, органи, системи, предразположение към определени заболявания, темперамент, нагласи, вредни и полезни храни, начин на хранене, подходящи и неподходящи лекарствени средства и т.н.

Жена се радва на природата | Ayurvedasofia.bg

Така всъщност се определя полезния за него начин на живот, който да го предпази от болести. Затова е особено важно да се познава и да се  поддържа първично зададеното състояние пракрути.

Обикновено - при повечето хора - заради условията и начина на живот, включително и храненето, пракрути с годините не се запазва в абсолютно чист вид. Затова има и определение "викрити" - текущо състояние на енергийните баланси. Ако при викрити се получи значително нарушаване на природно зададените равновесия, се стига до неестествено състояние, при което се объркват функциите на различни органи в тялото, а тъй като те са във взаимно зависими системи - до заболяване на целия организъм.

Затова целта е текущото състояние - викрити - да се приближава максимално до идеалния модел пракрути за дадения човек. Най-добрият вариант е да се уеднаквят - при него се постига идеално здраве и активност до преклони години. За аюрведите активният 120-годишен живот е реално постижим.

Затова е необходимо човек да познава природно зададения му телесен тип, за да съобрази начина си на живот с него. По този начин ще може да избягва заболяванията. Според Аюрведа, те възникват именно заради нарушен баланс на Дошите - увеличението на една за сметка на друга или другите. А ако се познава пракрити, ще може да се възвърне нормалния баланс в тялото. Освен това лесно ще могат да се предвидят уязвимосттите на организма и човек да се предпазва.

Определяне на пракрути

За сигурното и точно определяне на пракрути е най-добре да се потърси аюрведа специалист. Първо, защото трябва да се систематизират и съпоставят множество признаци за различните комбинации. Второ - неопитен човек лесно би се подвел по текущи характеристики на викрити, които също трябва да се отчитат.

Три типа човешко тяло | Ayurvedasofia.bg

Те могат да са повлияни от множество фактори, включително и от емоционални състояния, дори от и от отношения с околните. Освен това по принцип хората трудно са обективни в преценките за себе си. Затова, ако човек все пак реши сам да се ориентира за състоянието си пракрути, без специализирана помощ, е добре поне да потърси консултации с хора, които го познават добре - близки или приятели.  

Има някои по-характерни белези, които могат да насочат човек към основните видове пракрути.

При Вата пракрути например тялото е тънко, ръстът е или доста висок, или сравнително нисък. Костите и пръстите също са тънки, леки, тънка е и шията. Тези белези са характерни още от детската възраст. Челото е тясно, кожата е сравнително тъмна, като със слънчев загар. Косата е суха, твърда и тъмна, особено в детството - на къдрици. При напълняване мастните депа се съсредоточват в талията.

При Пита пракрути тялото е добре сложено, без да е едро, -по-скоро средно, може да се определи като атлетично. Костите, пръстите, вратът също могат да се определят като "средни".

Натрупването на килограми се разпределя равномерно по тялото, кожата е сравнително свела, често има лунички,  уязвима е на слънце. Косата е светла и тънка, в детската възраст - подчертано руса. Човек с Капа пракрути е едър, дори пълен, с масивни челюсти и дебел врат, мастните натрупвания са в бедрата. Челото е широко, костите са плътни, тежки, пръстите - сравнително къси, тенът на кожата е равномерен. Косата е плътна, тежка, вълнообразна, особено в детските години, за които е характерна и пълнотата.